Helyi rendeletek

Rendelet száma
Rendelet címe
Letöltés
13/2004. (IV.22.)
Telepítési távolságok meghatározásáról Jánoshalma város közigazgatási területére
17/2005. (X.20.)
Jánoshalma Városban épített fecskeházban történő elhelyezés feltételeiről
19/2008. (IX.12.)
Kitüntető címek alapításáról és adományozásáról
15/2009. (V.01.)
Környezet védelméről
14/2009. (V.01.)
Város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról
10/2013. (VI.27.)
Kéményseprő-ipari közszolgáltatásról
22/2013. (XI.19.)
Kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről
19/2013. (XII.01.)
Közterületnév és településrész-név megállapításának, valamint a házak számozásának, emléktáblák elhelyezésének részletes szabályairól
24/2013. (XII.13)
Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség által a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében ISPA, majd KA beruházás során beszerzett, illetőleg megvalósított és kapcsolódó önkormányzati tula
9/2014. (IV.25.)
Jánoshalma Város Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról
18/2014. (XI.21.)
Önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
8/2015. (V.5.)
Jánoshalma Város Önkormányzatának 2014. évi zárszámadásáról

8/2016.(IV.25.)

Jánoshalma Város Önkormányzat
2015. évi zárszámadásáról

6/2016. (III.29.)
Városi címer, zászló és a Jánoshalma név használatáról
14/2016. (X.24.)
Talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról

7/2017.(IV.21.)

Jánoshalma Városi Önkormányzat
2016. évi zárszámadásáról

16/2016. (X.27.)
Egészségügyi alapellátási körzetekről
8/2017. (IV.21.)
Közszolgálati Tisztviselők Napjáról
9/2017. (IV.21.)
Partnerségi egyeztetés szabályairól
21/2017. (XI.30.)
A reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról
18/2017. (XI.30.)
Jánoshalma Város településképének védelméről
17/2017. (XI.30.)
A helyi adókról
13/2018. (XI.16.)
Gyermekek védelméről
2/2020. (III.02.)
2020. évi költségvetési előirányzatokról

5/2018. (V. 2.)

Jánoshalma Városi Önkormányzat
2017. évi zárszámadásáról

13/2020.(IX.25.)
Város helyi építési szabályzatáról

6/2019. (V.2.)

Jánoshalma Városi Önkormányzat
2018. évi zárszámadásáról

9/2020. (VI.26.)
2019. évi zárszámadás
3/2021. (III. 01.)
Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
4/2021. (IV. 30.)
Az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
16/2020.(X.30)
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére szóló közszolgáltatásról
1/2022. (I. 28.)
a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
3/2022. (III.1.)
a helyi szociális ellátásokról
4/2022. (III.1.)
Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
9/2021. (IX.24.)
Helyi közművelődési feladatok ellátásáról
5/2022. (IV. 29.)
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
13/2022. (X. 28.)
a közösségi együttélés alapvető szabályairól
6/2022. (IV. 29.)
az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási szabályairól
7/2023. (III. 31.)
a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól 
11/2022. (IX. 30.)
a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő egyes anyakönyvi események engedélyezésének, valamint az egyéb családi eseményeknek a szabályairól és a fizetendő díjakról
5/2023. (II. 24.)
a köztemetőről és temetkezésről
1/2023. (I. 27.)
a lakások bérletéről és elidegenítéséről
12/2022. (X. 28.)
a közterületek rendjéről és használatáról
6/2023. (II.24.)
Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
8/2023. (IV. 28.)
az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról 
9/2023. (IV. 28.) 
a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás
szabályairól

13/2023. (V. 26.)

az étkezési térítési díjak megállapításáról és beszedéséről

17/2023 (VIII.18.)

az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésről

TELEPÜLÉSKÉP ARCULATI KÉZIKÖNYV ÉS RENDELETEK

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Image

+36 77 501 001

polghiv@janoshalma.hu

Lépjen velünk kapcsolatba

Image
H-6440, Jánoshalma, Béke tér 1., Magyarország
Image
A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje
hétfő: 8:00 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd: nincs
szerda: 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
csütörtök: nincs
péntek: 8:00 - 12:00
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Szechenyi 2020 TOP_PLUSZ pályázatok