JÁNOSHALMA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT - ÁLLÁSPÁLYÁZAT - SZOCIÁLIS ADMINISZTRÁTOR

JÁNOSHALMA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT - ÁLLÁSPÁLYÁZAT - SZOCIÁLIS ADMINISZTRÁTOR

ÁLLÁSPÁLYÁZAT JÁNOSHALMA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében szociális adminisztrátor Munkakör/feladatkör betöltésére.


ÁLLÁSPÁLYÁZAT

JÁNOSHALMA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

szociális adminisztrátor

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Jánoshalma Szociális Alapellátás (étkeztetés, házi segítségnyújtás) adminisztrációs feladatainak ellátása: Az étkeztetés, házi segítségnyújtás és a gondozási munkára vonatkozó jogszabályok naprakész követése, a szociális alapellátás teljeskörű koordinálása, az étkeztetés és házi segítségnyújtás térítési díjainak kiszámolása, Képviselő- testületi döntésre előkészítése; Az ellátások igénybevételéhez kérelmek kiadása, beszedése, döntésre előkészítése; gondozási szükséglet megállapítása; rászorultság vizsgálata; házi segítségnyújtás módjának, formájának és gyakoriságának megállapítása; ellátottakkal/hozzátartozókkal ellátási megállapodás megkötése, azok felülvizsgálata; értesítések/tájékoztatók előkészítése, kiküldése; számlák elkészítése, postázása; térítési díj hátralékok/túlfizetések nyilvántartásának vezetése; térítési díjváltozások dokumentált kiértesítése; ellenőrzési dokumentációk előkészítése; Étkeztetés naprakész vezetése, szolgáltatótól étkezés megrendelés, változások egyeztetése; az ellátást igénybe vevők részére meleg étel házhoz szállításának szervezése; Kapcsolattartás az ellátást igénybevevőkkel (ellátottakkal, hozzátartozókkal); más szociális és egészségügyi intézményekkel; pénzügyi osztállyal; gondozó- és ápolókkal; A gondozó- és ápolók munkájának segítése; igénybevételi naplók vezetésének, ellenőrzése; KENYSZI/TEVADMIN rendszerekben napi jelentések rögzítése; szociális alapellátásban dolgozók szakmai képzésének szervezése, koordinálása; a dolgozók távolléte esetén a helyettesítés megszervezése; A lakosság körében felmerülő alapellátási igények figyelemmel kísérése;

Betöltendő állás szakmacsoportja: adminisztráció

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes

munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Jánoshalma

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet

 • Cselekvőképesség

 • Magyar állampolgárság

 • Erkölcsi bizonyítvány

  Elvárt végzettség/képesítés:

 • 4. Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma - középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség , Szociális gondoskodás, m.n.s., középfokú

  Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • szociális asszisztens

 • szociális gondozó és ápoló

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata

 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján

 • Adatkezelési nyilatkozat

 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 • Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről

 • Eddigi munkaviszonyokról szóló igazolás

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.03.04. 00:00

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.03.08. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Helyben szokásos módon

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.03.11.

Publikálás tervezett időpontja: 2024.02.17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

Tetszett a cikk? Kérem, ossza meg!

Image

+36 77 501 001

polghiv@janoshalma.hu

Lépjen velünk kapcsolatba

Image
H-6440, Jánoshalma, Béke tér 1., Magyarország
Image
A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje
hétfő: 8:00 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd: nincs
szerda: 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
csütörtök: nincs
péntek: 8:00 - 12:00
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Szechenyi 2020 TOP_PLUSZ pályázatok