Járásokat összekötő összekötő humán kapacitások fejlesztése

Járásokat összekötő összekötő humán kapacitások

Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben

Image

Célkitűzések

Projekt kezdete:2018.02.01.
Projekt befejezése:2021.05.01.
Támogatás intenzitása:100%

Bácsalmás város önkormányzata pályázatot kívánt benyújtania az „EFOP-3.9.2-16 kódszámú- Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek elnevezésű pályázati kiírás keretén belül. A minél szélesebb körű eredmények elérése érdekében a Jánoshalmi járással konzorciumban nyújtjuk be a pályázatunkat. A projektünk célja: a területi különbségek és különösen a településméretből adódó társadalmi hátrányok komplex megközelítéssel történő, a helyi igényeken alapuló csökkentése a humán közszolgáltatások tekintetében, valamint a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása elsősorban a köznevelés, a felsőoktatás, a felnőttoktatás által biztosított informális és nem formális tanulás területén, a helyi tudástőke gyarapítása érdekében.

A projektünk részcéljai: I. A települési önkormányzatok által fenntartott alapszintű humán közszolgáltatásokban dolgozó szakemberek képzése, továbbképzése, tapasztalatcsere a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése érdekében, különös tekintettel a hátrányos helyzetű emberek hozzáférésének biztosítására. Ennek keretében Képzéseket biztosítanánk a felmerülő igények alapján az egészségügy, a szociális szféra, a kultúra és közművelődés területén II. A gyermekek/tanulók személyiség és kompetenciafejlesztését, iskolai és munkaerő-piaci érvényesülését elősegítő iskolán kívüli programok megvalósítása, helyi kezdeményezések támogatása kiemelt figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók bevonására. III. A hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók/hallgatók közneveléshez/felsőoktatáshoz való hozzáférésének biztosítása. IV. Komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekek óvodai neveléshez való hozzáférésének biztosítására.

Bácsalmás, mint konzorcium vezető kívánja pályázatát benyújtani. A konzorcium tagjai pedig a következő települések és szervezetek: - Katymár Község Önkormányzata - Madaras Község Önkormányzata - Jánoshalma Város Önkormányzata - Borota Község Önkormányzata - Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft. - Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda – Bölcsőde, Család és Gyermekjóléti Központ

A projekt keretében mentor hálózatot hozunk létre, ifjúsági klub kialakítására kerül sor. A hátrányos helyzetű családok és gyermekek részére szabadidő hasznos eltöltésére különböző programok, táborok, előadások megvalósítására kerül sor.

Beszámoló

Jánoshalma

A Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Non-profit Kft. dolgozói
30 fő résztvevő tanúsítványt szerzett Érzelmek és viselkedés szabályozása, személyes erőforrások, segítségnyújtás képzésen
30 fő résztvevő tanúsítványt szerzett Önismeret, öndefiníció, önértékelés képzésen
30 fő résztvevő tanúsítványt szerzett Konfliktus kezelés képzésen
30 fő Szupervízió tréningen vett részt
1 fő beiskolázása Mentálhigiénés szakember képzésre
 
25 fő gyermek angol nyelvi képzésen való részvétele
20 fő hátrányos helyzetű tanuló részére 2018. október 1. napjától 5.000Ft/fő/hónap ösztöndíj került kifizetésre.
20 fő ösztöndíjban részesülő tanuló személyi mentorációban részesül
 

Borota

A 2018. 12. 10. 14 órától 16 óráig megrendezésre került Oszi a Boszi és a Mikulás című előadáson 12 fő óvodás 3 fő óvodapedagógus kíséretében és 65 fő általános iskolás tanuló 5 fő pedagógus kíséretében vett részt. A programon a Rémi Általános Iskola Borotai Tagintézményében tanulók 99 %-a vett részt.
A Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ által megvalósított programok:
 

Összesítés:

Műszaki-szakmai eredmények:
1.    A program során az alap-és kulcskompetenciák elsajátításának támogatása tevékenység csoporthoz tartozó programokban résztvevő, támogatásban részesült tanulók: 98 fő
2.    A projekt valamely programelemébe bevont személyek száma: 18 fő
Indikátor teljesítések:
1.    Informális és nem formális képzésben résztvevő gyerekek és fiatalok (7-24 éves korúak): 97 fő
2.    Támogatott programokban részt vevő tanulók: 97 fő
3.    Továbbképzési programokban résztvevő humán közszolgáltatásokban dolgozók: 16 fő
1.    A továbbképzést bizonyítvánnyal vagy tanúsítvánnyal elvégző humán közszolgáltatásban dolgozók száma: 13 fő
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ
1.    Egyéni fejlesztés (27 fő)
2.    SNI fejlesztő foglalkozás (6 fő)
3.    Angol nyelv (9 fő)
4.    Zeneovi (24 fő)
5.    Családsegítő Szolgálat munkatársai számára tréning (10 fő)
 
 

Katymár Községi Önkormányzat

1.    ÖKO-Szakkör – 10 fő
2.    kirándulás – 19 fő
3.    Ifjúsági Klub -Nyuszi-buli - Létszám: 10 fő
4.    Úszásoktatás – vízhez szoktatás óvodásoknak -18 fő
 

Madaras Község Önkormányzata

1.    A fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismeretek bővítése, öko-tudatosság fejlesztése céljából szervezett programokon résztvevők száma: 61 fő
2.    A program során az alap- és kulcskompetenciák elsajátításához és fejlesztéséhez kapcsolódó támogatásban részesült tanulók száma: 56 fő.
3.    Azon, helyi/terület humán alapszolgáltatásokban dolgozók száma, akik a projekt keretében képzésen/tréningen vettek részt: 3 fő.

Összesített szakmai összefoglaló

Az EFOP 3.9.2-16-2017-00057 azonosító számú „Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben” c. projektünk konzorciumának vezetője Bácsalmás Város Önkormányzata, biztosítja a menedzsment és szakmai irányítás által a projekt haladását, melyet a konzorcium tagjai által elfogadott Projektirányítási kézikönyv szabályoz.

 

A projekt célja a területi különbségek és különösen a településméretből adódó társadalmi hátrányok komplex megközelítéssel történő, a helyi igényeken alapuló csökkentése a humán közszolgáltatások tekintetében, valamint a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása elsősorban a köznevelés, a felsőoktatás, a felnőttoktatás által biztosított informális és nem formális tanulás területén, a helyi tudástőke gyarapítása érdekében. A konzorcium tagjai: Jánoshalma Város Önkormányzata, Katymár Község Önkormányzata - Madaras Község Önkormányzata - Borota Község Önkormányzata - Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft. - Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda – Bölcsőde, Család és Gyermekjóléti Központ- Jánoshalma.

 

Minden konzorciumi tag megkezdte szakmai munkáját, elindította szakmai programjait, képzéseit, melyeket a az egyes konzorciumi tagok szakmai beszámolójának Műszaki – szakmai eredményeiben részletesen felsorolásra és kidolgozásra kerültek.3.    Azon, helyi/terület humán alapszolgáltatásokban dolgozók száma, akik a projekt keretében képzésen/tréningen vettek részt: 3 fő.
Image

+36 77 501 001

polghiv@janoshalma.hu

Lépjen velünk kapcsolatba

Image
H-6440, Jánoshalma, Béke tér 1., Magyarország
Image
A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje
hétfő: 8:00 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd: nincs
szerda: 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
csütörtök: nincs
péntek: 8:00 - 12:00
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Szechenyi 2020 TOP_PLUSZ pályázatok