Hirdetmény - Óvodai, bölcsődei beiratkozás

Hirdetmény - Óvodai, bölcsődei beiratkozás

Hirdetmény - Óvodai, bölcsődei beiratkozás

ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a

Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központba történő beiratkozás

2024. április 22- április 26-ig

hétfő - péntek: 800 -1600 óráig

lesz, a Radnóti utcai óvoda (6440 Jánoshalma, Radnóti u. 12.)

irodájában.

Beiratkozáshoz a következő okmányok szükségesek:

  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata

  • gyermekorvosi igazolás

  • a gyermek TAJ kártyája

  • a gyermek oltási kiskönyve

Javasoljuk, hogy az óvodai felvételi igényüket abban az esetben is jelezzék, ha a kisgyermek

2024. október 1. és 2025. május 31. közötti időszakban tölti be a 3. életévét.

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontbanA napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A nevelési-oktatási intézmény a gyermekkel, a tanulóval kapcsolatos döntéseit – jogszabályban meghatározott esetben és formában – írásban közli a tanulóval, a szülővel.

Az óvodai beíratással, felvétellel kapcsolatos döntés ügyében szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – a gyermek, tanuló érdekében eljárást indíthat.

A fenntartó, azaz Jánoshalma Városi Önkormányzat Jegyzője (6440 Jánoshalma, Béke tér 1.) jár el, és hoz másodfokú döntést az óvodai felvétellel kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében.

Tetszett a cikk? Kérem, ossza meg!

Hírkategóriák

Népszerű hírek

Közösség

Image

+36 77 501 001

polghiv@janoshalma.hu

Lépjen velünk kapcsolatba

Image
H-6440, Jánoshalma, Béke tér 1., Magyarország
Image
A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje
hétfő: 8:00 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd: nincs
szerda: 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
csütörtök: nincs
péntek: 8:00 - 12:00
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Szechenyi 2020 TOP_PLUSZ pályázatok