2022. ÉVI PARLAGFŰ-MENTESÍTÉS

2022. ÉVI PARLAGFŰ-MENTESÍTÉS

JÁNOSHALMA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI PARLAGFŰ-MENTESÍTÉSI PROGRAMJA

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényben meghatározott parlagfű elleni védekezési kötelezettségek hatékony betartatása érdekében Jánoshalma Város Képviselő-testülete az alábbi parlagfű-mentesítési programot alkotja:

 

 

 1. Jogszabályi háttér:
 • Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény,
 • A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet.
 • az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet.

 

A 2008. évi XLVI törvény 17. § (4) bekezdése értelmében a földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

Parlagfű elleni közérdekű védekezést kell elrendelni, ha a földhasználó nem tesz eleget parlagfű elleni védekezési kötelezettségének. Ezzel párhuzamosan a földhasználóval szemben növényvédelmi bírságot kell kiszabni.

 

A 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1. §-a szabályozza a hatásköri és illetékességi kérdéseket. E szerint belterületen a jegyző jogosult az ellenőrzésre és a közérdekű védekezés végrehajtására. Külterületen az ellenőrzésre a növény és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal jogosult.

 

A 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet részletesen szabályozza a növényvédelmi bírság mértékét. A bírság alapja a károsítóval fertőzött terület mérete. A rendelet 1. sz. melléklete alapján belterületen a fertőzött terület nagyságától függően ez tizenötezer forinttól ötmillió forintig terjedhet a bírság.

 

 

 

 1. Jánoshalma Városának parlagfű-szennyezettségi állapota:

 

A város központi része parlagfűvel gyengén, vagy egyáltalán nem szennyezett, ezeken a területeken a védekezés könnyen megvalósítható. Veszélyt csak néhány elhanyagolt ingatlan jelent, de a tulajdonos felszólításával külön intézkedésre nincs szükség.

 

Jelentősebb mennyiségben található parlagfű a még belterületnek számító peremterületeken. Ezek egy része önkormányzati terület, egy része viszont magánterület. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján azonban itt sem volt szükség eljárás megindítására.

 

 

 

Elsődlegesen szennyezett területek:

 • Hosszúhegyi út (régi szeméttelep),
 • Pacsirta utca vége,
 • Borpince utca és a Majoros Aladár utca kereszteződésének környéke,
 • Vasútállomás és környéke,
 • Zenészsor melletti terület (vásártér),
 • Móricz Zsigmond utca vége,
 • Újvidék utca eleje,
 • Laktanya előtti rész,
 • Mátyás király utca vége,
 • Kisfaludy utca vége,
 • Hajósi út, Erzsébet erdő, régi gyepmesteri telep környéke,
 • Tópart utca és a Kistelek utca közötti rész,
 • Hold utca vége
 • Kiss Ernő utca és Kalmár Sándor utca kereszteződése
 • Dézsmakert utca
 • Czobor utca beépítetlen része és az abból nyíló utak szélei
 • Szabadka, Magyarkanizsa, Zenta, Zombor, Újvidék utcák végei

 

 

III. Megelőzés:

 

A parlagfű virágzását megelőző időszakban minden évben megtörténik a lakosság értesítése kötelezettségeinek betartása érdekében. Ez általában a polgármesteri hivatal épülete előtt és a város egyéb pontjain elhelyezett hirdetőtáblákon, valamint a helyi lapban történik. Frekventáltabb helyeken lehetőség van szórólapokon történő tájékoztatásra is.

A közfoglalkoztatási program keretében a közterületeken a parlagfű kaszálása a virágbimbó kialakulása előtt megtörténik. Az év folyamán 5 alkalommal van kötelező parlagfű kaszálás.

 

 

 1. Ellenőrzés, intézkedés:

 

Jánoshalma belterületén az ellenőrzést a közterület-felügyelő végzi, aki a parlagfűvel fertőzött területekről tájékoztatást ad a Városgazdálkodási Osztály vezetőjének. A fertőzött területeket a helyszínen megvizsgálják és az ellenőrzés tapasztalatait dokumentálják.

 

A virágzási időszakban ellenőrzésre sor kerülhet hivatalból, vagy lakossági bejelentés alapján.

 

Hivatalból történő ellenőrzésre előre nem meghatározott időpontban és helyszíneken kerül sor, figyelembe véve a területek szennyezettségének arányát. Mind hivatalból, mind lakossági bejelentésre történő ellenőrzéskor, csekély mennyiségű szennyezettség esetén megtörténik az ingatlan tulajdonosának a parlagfű kiirtására irányuló szóbeli felszólítása, határidő megállapításával. A határidő lejártát követően utólagos ellenőrzésre kerül sor. Amennyiben az ingatlanhasználó a szóbeli felszólításnak nem tett eleget, a 221/2008. (VIII.30.) Kormányrendelet szerinti jegyzőkönyv felvételére kerül sor, majd közérdekű védekezés elrendelése következik, valamint a törvényben meghatározott növényvédelmi bírság kiszabására kerül sor.

 

 

 

 1. Parlagfű elleni közérdekű védekezés:

 

A parlagfű elleni védekezés elmulasztása esetén a jegyző a parlagfű elleni közérdekű védekezést határozatban rendeli el, amely fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végrehajtható. A határozat egy példányát meg kell küldeni a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnak. A közérdekű védekezés elvégzése során a hatóság, valamint a közérdekű védekezést elvégző vállalkozó feladata végrehajtásának keretei között az érintett területre beléphet, ott a szükséges cselekményeket elvégezheti. Az eljárás lefolytatására az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény (Ákr.) rendelkezési az irányadók.

 

A parlagfű elleni közérdekű védekezésre Jánoshalma Városi Önkormányzat a Városgazda Kft-t (Jánoshalma, Molnár J. u. 3.) bízza meg.

 

 

Jánoshalma, 2022. április 28.

 

 

Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal

Cím:      6440 Jánoshalma, Béke tér 1.

Tel.:       77-501-001

www.janoshalma.hu

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Tetszett a cikk? Kérem, ossza meg!

Hírkategóriák

Népszerű hírek

Közösség

Image

+36 77 501 001

polghiv@janoshalma.hu

Lépjen velünk kapcsolatba

Image
H-6440, Jánoshalma, Béke tér 1., Magyarország
Image
A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje
hétfő: 8:00 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd: nincs
szerda: 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
csütörtök: nincs
péntek: 8:00 - 12:00
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Szechenyi 2020 TOP_PLUSZ pályázatok