Pályázati kiírás ipari területre

Pályázat - ipari területen lévő ingatlanok

Pályázati kiírás

Jánoshalma Városi Önkormányzat a fiatal vállalkozások Jánoshalmán történő letelepedése érdekében, a jánoshalmi ipari területen lévő ingatlanjainak értékesítésére pályázatot ír ki.

 

 1. Az ingatlanok adatai:

 

 

cím

hrsz.

m2

beépített m2

Eredeti nettó ár (Ft)

1.

Vállalkozók útja 1.

4565/17

11477

1882

21.214.000

2.

Vállalkozók útja 3.

4565/18

9018

1128

13.090.000

3.

Vállalkozók útja 9.

4565/21

7488

176

6.120.000

4.

Vállalkozók útja 11.

4565/22

7093

0

4.970.000

 

 

Az ingatlanok közművesítettek, a befektetői igények szerint meglévő kapacitásuk bővíthető. A területek szilárd burkolatú útról megközelíthetőek.

 

Az ingatlanok egykori honvédségi területen találhatóak, a területek kármentesítése megtörtént. A 4565/21-4565/22 hrsz-ú ingatlanok területe nagymértékű tereprendezést, feltöltést igényel.

Az épületek az egykori honvédségi funkciónak megfelelően lettek kialakítva. Több éve használaton kívül vannak, állaguk leromlott.

 

 

 1. Pályázat benyújtásának feltételei

 

 • Vállalkozó vagy vállalkozást jegyző tulajdonos ill. tulajdonosok egyike nem

töltötte be a 35. életévét. 

 

 • Cég vagy vállalkozási adatok:

 

 • pályázó adatai (név, cím, telefonszám, e-mail cím, adószám), tevékenységi kör, gazdasági társaságok esetén cégjegyzékszám, egyéni vállalkozó esetén nyilvántartási szám
 • 30 napnál nem régebbi, hiteles eredeti cégkivonat, amely kifejezetten tartalmazza, hogy a pályázó cég ellen semmiféle cégbírósági, vagy egyéb eljárás aktuálisan nincs folyamatban, valamint tartalmazza az alapító tőke nagyságát, a számlavezető pénzintézet megnevezését. Vállalkozók esetében vállalkozói nyilvántartásba vételi igazolás
 • ügyvéd vagy közjegyző által hitelesített eredeti aláírási címpéldány;
 • jelentősebb referenciák, különösen a pályázó által már megvalósított ipari beruházásokkal, illetve ingatlanfejlesztéssel összefüggésben

 

 

 

 • Gazdasági tevékenységre vonatkozó adatok

 

 • az ingatlanon megvalósítani tervezett tevékenység bemutatása (üzleti terv)
 • várható foglalkoztatott munkaerő létszám
 • beruházás, vállalkozás indulás várható ideje
 • beruházás befejezésének várható időpontja

 

 • Egyéb adatok

 

 • a pályázatnak tartalmaznia kell, hogy a pályázó a pályázat anyagát üzleti titoknak tekinti-e, továbbá kéri-e a pályázat zárt ülésen történő elbírálását.
 • nyilatkozat arról, hogy nyertes pályázat esetén az adásvételi szerződésben kötelezettséget vállal arra, hogy a birtokbavételtől számított 30 napon belül a megvásárolt ingatlant székhelyeként vagy telephelyeként a cégnyilvántartásba bejegyezteti.

 

 1. Ingatlanok kedvezményes árai

 

 • A 4565/17, 4565/18 hrsz-ú ingatlanok induló árai nettó 400 Ft/m2
 • A 4565/21, 4565/22,  hrsz-ú ingatlanok induló árai

nettó 200 Ft/m2

 

 

 1. Pályázattal kapcsolatos egyéb tudnivalók

 

 • az ingatlanok vételárárának 50 %-át szerződéskötéskor kell megfizetni, a fennmaradó vételárat 2 éven belül kell a pályázónak megfizetni.
 • az ingatlan a teljes vételár megfizetésekor kerül a pályázó tulajdonába
 • ha a vételár 2 éven belül nem kerül megfizetésre, az ingatlan tulajdonjoga az Önkormányzaté marad, és a már befizetett vételár részlet nem jár vissza a pályázónak, azt az Önkormányzat bérleti díjként ismeri el.
 • amennyiben a pályázó a szerződéskötést követő 5 éven belül értékesíti az ingatlant vagy az ingatlanon megvalósítani tervezett tevékenység bemutatásában (üzleti terv) vállalt tevékenységet vagy beruházást nem kezdi meg, akkor a vételár-kedvezményt elveszti. Ebben az esetben az eredeti ár valamint ezen pályázatban foglalt ár közötti különbözetet a továbbértékesítéstől vagy a meghiúsulástól számított 15 napon belül az Önkormányzat részére egy összegben meg kell fizetnie.
 • A teljes vételár megfizetéséig az Önkormányzat ellenőrizheti azt, hogy az üzleti tervben foglalt tevékenység kerül-e megvalósításra. Amennyiben nem, és erről nem készül külön megállapodás, az Önkormányzat a szerződést azonnal felmondhatja és az addig befizetett vételár részlet nem jár vissza, azt az Önkormányzat bérleti díjként ismeri el.
 • az ingatlan adásvételi szerződést legkésőbb a pályázatot eredményesnek nyilvánító Képviselő-testületi határozat meghozatalának napjától számított 30 napon belül kell megkötni.
 • a szerződés elkészítésének költsége az Önkormányzatot terheli

 

 1. A pályázat elbírálásának szempontjai

 

 • megajánlott vételár
 • foglakoztatni kívánt személyek száma
 • megvásárolni kívánt ingatlanok száma
 • megvalósításra tervezett beruházás nagysága (volumene)
 • megvalósulás határideje
 • ipari területen működő vállalkozások tevékenységéhez kapcsolódás lehetősége
 • azonos ajánlat esetén referenciák

 

 1. Pályázat benyújtása és elbírálása

 

 • A pályázatot Jánoshalma Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Osztályához

kell benyújtani személyesen vagy postai úton.

Cím: 6440 Jánoshalma Béke tér 1.

Ügyfélfogadási idő: Hétfő, Szerda 8:30-12 13-16, Péntek: 8:30-12

 • A pályázatot kizárólag írásban, zárt borítékban lehet benyújtani. A borítékra rá

kell írni a megvásárolni kívánt ingatlan helyrajzi számát.

 • A pályázat benyújtása folyamatos.
 • Adott hónapban a hónap 5-ig beérkezett pályázatok kerülnek elbírálásra.
 • Pályázatok bontása a beérkezést követő hét csütörtök 17 óra.
 • Bontás helye: Fejlesztési Tanács ülése, Polgármesteri Hivatal tárgyaló terme. A bontáson a pályázó jelen lehet, melyre meghívót kap.
 • Hiánypótlásra egyszer van lehetőség, legkésőbb az elbírálás időpontjáig.
 • Pályázatok elbírálásának időpontja a beérkezett pályázatok bontását követő

első Képviselő-testületi ülés.

 • A döntést a Képviselő-testület a Fejlesztési Tanács és a Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság javaslata alapján hozza meg. A pályázó a Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság valamint a Képviselő-testület ülésére meghívást kap.

 

 

 1. Megjegyzés

 

 

 • Az Önkormányzat előzetes egyeztetés után lehetőséget biztosít a pályázóknak a terület megtekintésére, tervezéshez szükséges felmérések elvégzésére.
 • Az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a benyújtott pályázatot (indoklás nélkül is) eredménytelennek nyilvánítsa.
 • A pályázattal kapcsolatban érdeklődni személyesen ügyfélfogadási időben vagy telefonon Kasziba Sándor osztályvezetőnél lehet. Tel.: 77/501-001/124 mellék, vagy +36-30-486-64-71.
Kapcsolodó anyagok letöltése:

    

 

Hírkategóriák

Népszerű hírek

Közösség

Image

+36 77 501 001

polghiv@janoshalma.hu

Lépjen velünk kapcsolatba

Image
H-6440, Jánoshalma, Béke tér 1., Magyarország
Image
A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje
hétfő: 8:00 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd: nincs
szerda: 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
csütörtök: nincs
péntek: 8:00 - 12:00
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Szechenyi 2020 TOP_PLUSZ pályázatok